Essentie van Zijn

Voor balans in je leven en verbinding met jouw essentie.

Nieuwsflits: 
- Reconnective Healing als Smile-product te verkrijgen via Stichting de Jonge Weduwe.
- 'A Gift of Love', de caudeaubon voor de naaste van iemand met kanker. Je kunt hier 'A Gift of Love' bestellen.
 
Bespiegelingen voor een nieuw Perspectief lees je hier, met o.a. aandacht voor: Ziekte en Gezondheid, Reconnective Healing en wetenschap en artikelen over 'Verlies, Angst en Liefde''Vrouw Zijn', 'leven met kanker' en de cadeaubon 'A gift of Love'

Reconnective Healing® en The Reconnection® brengen licht en informatie waardoor transformatie en genezing kan ontstaan. De helende frequenties herinneren ons aan onze essentie en natuurlijke staat van ‘heel-zijn’ en ‘gezond-zijn’. Ze activeren daarmee ons zelfgenezend vermogen.

Deze helende frequenties van The Reconnection® zijn ontdekt door Dr. Eric Pearl, een chiropractor uit Los Angelos, die inmiddels wereldwijde belangstelling geniet van top doctoren, medische onderzoekers, ziekenhuizen en universiteiten. Dat het werkt weten we door de vele praktijkervaringen en wetenschappelijke studies. Hoe het precies werkt weten we nog niet.

In november 2009 ben ik door dr. Eric Pearl gecertificeerd tot het geven van Reconnective Healing® en The Reconnection®.

Het is mijn intentie om aan zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden zelf te kunnen ervaren wat deze vorm van healing voor hen kan betekenen.

The Reconnection ~ Essentie van Zijn is onderdeel van Counselingpraktijk 'Be all you can Be ~ Voor een nieuw Perspectief'. Binnen deze praktijk begeleid ik mensen in hun groei naar een vitaal leven waarin zij hun volledig potentieel kunnen verwezenlijken. Reconnective Healing® sluit hier naadloos bij aan. Kijk voor meer informatie ook op beallyoucanbe.nl.

Wil je meer weten? Lees verder of neem contact met me op. Ik ontmoet je graag!

'Heal Others,
Heal Yourself.'
Dr. Eric Pearl
Essentie van Zijn

Verbinding met je Essentie en unieke levensmissie

Alles is continu in ontwikkeling.
The Reconnection® verbindt ons met ons volledige potentieel en onze oorspronkelijke levensmissie. Het brengt ons (terug) op ons levenspad. Een persoonlijke Reconnection is het begin van een reis die levenslang doorwerkt op alle niveaus. Het is een toegangspoort tot het volgende niveau van het menselijk potentieel, een bewuste keuze die je eenmaal in je leven maakt.

Mensen die tot een persoonlijke Reconnection besluiten vertellen naderhand veelal dat zij een transformatie of versnelde groei in hun leven hebben ervaren.

Aanbevolen wordt om voorafgaand aan een persoonlijke Reconnection één tot drie sessies Reconnective Healing® te ondergaan.

Neem voor meer informatie of het boeken van een sessie contact met me op.

īOnze les is leren te Zijn.
De vrijheid van Zijn zal je losmaken uit de onderdrukking van Doen.
Hierin ligt het zaad van Weten dat je boven alle kennis van deze wereld laat uitstijgen.ī Dr. Eric Pearl (2006)

Achtergrond

Van oorsprong waren onze meridianen of acupunctuurlijnen door netwerklijnen verbonden met een netwerk dat onze aarde omringt. Hierdoor waren we verbonden met het gehele Universum en met alle informatie die daarin besloten ligt. In de loop der tijd is deze verbinding verbroken. We verloren ons gevoel van ‘heel-zijn’ en gingen de wereld ervaren als een duale wereld van goed en slecht.

Maar al het leven is continu in ontwikkeling. En dit is iets dat op dit moment heel nadrukkelijk zichtbaar is. We leven in een tijd (het nieuwe tijdperk zoals door de Maya’s voorspeld), waarin de wens om heelheid te ervaren steeds sterker gevoeld wordt door steeds meer mensen. De volgende stap is om ons opnieuw met de Aarde en het Universum te verbinden en te ontdekken dat we allemaal één zijn.

Tijdens een persoonlijke Reconnection wordt de oorspronkelijke verbinding met de Aarde en het Universum herstelt door de netwerklijnen opnieuw te verbinden met onszelf, elkaar, de Aarde en het Universum.

Axiale lijnen (gekenmerkt door structuur, architectuur, patronen, invalshoeken en geometrie) worden opnieuw verbonden met Tonale lijnen, ook wel de sleutels tot healing genoemd (gekenmerkt door licht, informatie, energie, vibratie, frequentie). Ook worden er circa 120 kalibratiepunten geactiveerd.

Dit opnieuw verbinden en activeren van deze lijnen en punten voedt ons DNA en maakt het voor ons DNA mogelijk om energie, licht en informatie te gebruiken voor herstel van balans en genezing op fysiek, emotioneel, geestelijk en spiritueel niveau.

Neem voor meer informatie of het boeken van een sessie contact met me op.

Achtergrond

Een persoonlijke Reconnection

De praktische zaken

Een persoonlijke Reconnection bestaat uit twee sessies van ruim een uur. Tijdens the Reconnection® lig je in een ontspannen houding op een massagetafel. Het is prettig om loszittende kleding te dragen, zodat je niet afgeleid wordt door knellende kleding.

De beste manier om een persoonlijke Reconnection toe te laten is alle verwachtingen los te laten en open te staan voor datgene dat zich aandient.

De sessies vinden bij voorkeur op twee achtereenvolgende dagen plaats, maar in ieder geval binnen een tijdsbestek van 5 dagen (maximaal 3 dagen tussen de eerste en tweede sessie).

Is de tijd ertussen door omstandigheden langer dan is de eerste sessie gelijk aan een healing en volgt er een nieuwe afspraak voor de beide sessies.

De kosten voor een persoonlijke Reconnection is 333 euro. Dit bedrag is onderdeel van The Reconnection® en daarom bij alle Reconnective Healers gelijk.

Neem contact met me op voor meer informatie of het boeken van een sessie.

Een persoonlijke Reconnection

Fysieke, emotionele, mentale en spirituele balans in je leven

Reconnective Healing® gaat voorbij de techniek en maakt gebruik van een nieuwe set helende frequenties, waarmee het zich onderscheidt van andere vormen van healing als; aurahealing, Reiki, etc.

Als Reconnective Healing practitioner ben ik slechts een brug die verbinding maakt tussen jouw hogere zelf en de helende frequenties van het Universum. Deze frequenties, die sterker voelbaar zijn naarmate ik de afstand tussen mijzelf en de cliënt vergroot, activeren het zelfgenezend vermogen en herstellen de balans op alle niveau’s. Het herinnert ons aan onze natuurlijke staat van ‘heelheid’ en ‘gezond zijn’.

Dit uit zich onder andere in ervaringen als:

 • Meer vertrouwen in eigen kracht en loslaten van angsten
 • Herstel van de fysieke balans bij klachten en ziekte
 • Rust en helderheid in emoties en emotionele situaties
 • Diepe ervaring van innerlijke rust
 • Inzicht in je levensmissie hier op aarde

Hoe het precies werkt en hoe jouw healing eruit zal zien weet ik niet. Dit is niet aan jou of mij om te sturen. Wat we weten is dat de healing plaatsvindt in a split second en dat haar uitingsvorm voor iedereen uniek is. Soms gebeurt dit tijdens de eerste sessie en soms duurt het iets langer. Eén tot drie sessies worden aanbevolen.

De effectiviteit van Reconnective Healing® is duidelijk. Wetenschappers hebben aangetoond dat er tijdens een Reconnective Healing® veranderingen plaatsvinden in het hartritme en in de signalen die vanuit de hersenen worden uitgezonden. Toch kunnen we nog niet verklaren hoe het precies werkt.

Neem voor meer informatie of het boeken van een sessie contact met me op.

'People have healings when they interact with this level of consciousness. What seems to be happening is, that it brings us in a state of balance that allows our imbalances, including our health imbalances, to vibrate out of our systems, of our lives. I can't think of something safer of more desirable.' dr. Eric Pearl bij dr. Oz

De sessie

Een sessie duurt gemiddeld 60 minuten inclusief voor- en nagesprek. Tijdens de healingsessie zelf lig je in een ontspannen houding op een massagetafel. Het is prettig om loszittende kleding te dragen, zodat je niet afgeleid wordt door knellende kleding.

De beste manier om een healing toe te laten is door in een staat van verwondering te zijn, zonder te hechten aan het resultaat. Vertrouw er maar op dat het Universum het beste weet wat we nodig hebben. De ervaring leert dat wanneer we de healing proberen te sturen, dit eerder averechts werkt. Dus ga op de massagetafel liggen, ontspan, sluit je ogen, laat al je gedachten gaan en ervaar of observeer als je iets opvalt. Laat alles los en lig gewoon op de tafel alsof je een onverwachts rustuurtje had.

Neem voor meer informatie of het boeken van een sessie contact met me op.

'Als je geluk hebt zal jouw genezing komen in de vorm, waar je op had gehoopt. Als je echt geluk hebt zal jouw genezing in een vorm komen, waarvan je niet had kunnen dromen. Een vorm, die het Universum voor jou in het bijzonder heeft bedoeld.' Dr. Eric Pearl De sessie

Sessie op afstand

Het is ook mogelijk om een healing op afstand te ontvangen. Dit is net zo effectief als een face to face sessie en werkt eigenlijk hetzelfde. Het enige verschil is dat we niet bij elkaar in dezelfde ruimte zijn en dat vraagt een wat andere organisatie.

We spreken een tijd af waarop ik de sessie zal starten en voor die tijd hebben we even telefonisch contact. Jij gaat lekker ontspannen liggen en ik ga de verbinding met de frequenties activeren, zoals ik anders ook zou doen. Als de sessie is afgelopen geef ik een sms om te laten weten dat het is afgerond. Zodra je bent bijgekomen bel je mij en hebben we een korte nabespreking van jouw ervaringen.

Neem voor meer informatie of het boeken van een sessie contact met me op.

'Het is niet de ziekte of kwaal die geneest, maar de persoon.'
Dr. Eric Pearl
Sessie op afstand

Voor wie

een verlangen voelt naar balans en innerlijke groei

Er zijn heel veel verschillende redenen om een Reconnective Healing® of persoonlijke Reconnection® te overwegen. Hieronder heb ik er een aantal genoemd om een idee te geven vanuit welke situaties mensen hiertoe besluiten, maar in feite is het voor iedereen die het wil ervaren of een verlangen heeft naar balans, innerlijke vrede en groei.

Let op: Reconnective Healing® en The Reconnection® zijn géén vervanging voor reguliere medische behandeling.

Redenen om een Reconnective Healing® te overwegen kunnen zijn:

 • Lichamelijke klachten of ziekte
 • Ervaren van disbalans op geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau door situaties in je leven op gebied van bijvoorbeeld relaties, werk, verlies/rouw, moeder-/vaderschap, overgang, levensfasen
 • Wens om rust/vrede te ervaren in jezelf en je eigen kracht te ervaren
 • Persoonlijke groei en zijnsvragen
 • Nieuwsgierigheid naar de frequenties en naar de ervaring
 • Contact willen maken met de Essentie van Zijn en blauwdruk van gezondheid
 • Op zoek naar heel-zijn en genezing op alle niveaus
 • Wens om rust en vrede te vinden in de laatste levensfase

Redenen om een persoonlijke Reconnection® te overwegen kunnen zijn:

 • De wens om je eigen essentie te ervaren en te leven
 • De wens om meer flow te ervaren in je leven (meer vanuit je hart leven)
 • De wens om contact te maken met je levensmissie
 • De wens om op je levenspad te komen en/of een versnelde groei hierin door te maken
 • Een stap te willen zetten in je persoonlijke groei (op alle niveaus)
 • De wens om eenheid en vrede te ervaren
 • De wens om contact te maken met je blauwdruk van gezondheid en zelfgenezend vermogen
 • De wens om rust en vrede te vinden om in de laatste levensfase

Neem voor meer informatie of het boeken van een sessie contact met me op.

'Onze grootste problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde denkniveau als waarop we ze gecreŽerd hebben.' Albert Einstein Voor wie

Over mij: Stefanie Bussing

Een review van mijn levenspad

Terugkijkend op mijn leven zie ik twee belangrijke rode draden: ‘verlangen naar ontwikkeling en groei’ en ‘afwisseling van beweging en verstilling’. Zo was ik als kind veel met vriendinnetjes aan het buitenspelen en vond ik het heerlijk om in bomen te klimmen. Tegelijkertijd was ik een echte boekenwurm en verslond ik, alleen op mijn kamer, het ene boek na het andere. Die wisselwerking tussen met anderen zijn en op mezelf, zie ik nog steeds bij mezelf terug.

Op het gebied van ontwikkeling zie ik hoe ik vanaf mijn 12e vooral gericht was op het vergaren van kennis en op het neerzetten van prestaties. Zo volgde ik na mijn studie Algemene Sociale Wetenschappen, tijdens mijn werk, de post HBO Management en de Master in Management en Innovatie.

Ondanks dat het leven mij al vroeg confronteerde met verschillende lessen en verlies, was het pas rond mijn 30e dat zich hier een omslag in begon af te tekenen. Tijdens mijn Master opleiding realiseerde ik me opeens ‘deze weg heb ik al eens bewandeld’. Het begon te wringen en met aanvankelijk nog enige weerstand was de reis van hoofd naar hart en buik begonnen...

Deze reis, die nog altijd voortduurt, leert me steeds bewuster te worden van mijn lichaam, mijn gevoel, intuïtie en gedragspatronen. Dit brengt me meer en meer in het Hier en Nu. Het helpt me te zijn met wat er is in mijn leven en erop te vertrouwen dat het goed is zoals het is.

Tijdens deze reis heb ik veel hulp gezocht en gekregen. Hoewel ik mezelf, na die laatste opleiding had beloofd geen opleidingen meer te volgen, startte ik in 2007 toch met de counseloropleiding bij R. Moore en H. Marshall. Een traject waarin ik werd uitgedaagd om te groeien in al mijn facetten (hoofd, hart, buik en spirit). In deze tijd werd mij ook door een aantal mensen aangegeven dat ik een healingtalent had. Mijn ego vond dat prachtig, maar verder kon ik er niet veel mee. Het duurde een paar jaar en verschillende healingervaringen voor ik in aanraking kwam met The Reconnection® en Reconnective Healing®.

Het nam wat tijd voor ik de stap daadwerkelijk zette, maar toen voelde ik het meteen, dit raakt me, hier moet ik zijn. Tijdens de eerste (en daaropvolgende) sessies voelde ik het in mijn hele lichaam en daarna was er een intense kwaliteit van rust, vrede, kracht en vreugde. Alsof ik weer in contact was gebracht met mijn eigen essentie. Ik weet nog hoe ik met verwonderde ogen als van een kind over de grachten van Amsterdam terugliep naar het station. Niet lang daarna besloot ik dat ik deze vorm van Healing zelf wilde leren en doorgeven aan zoveel mogelijk mensen. In november 2009 werd ik, na het volgen van level I, II en III, door dr. Eric Pearl gecertificeerd tot het geven van Reconnective Healing® en The Reconnection®.

Hoewel ik enthousiast was om dit verder in de wereld te brengen, was mijn aandacht eerst op ander gebied nodig. The Reconnection® had (natuurlijk) ook zijn weerslag op mijn eigen groei. In 2010 ging een wens in vervulling en werd ik moeder. Vervolgens bracht het leven mij nog een paar wijze lessen om me dieper in contact te brengen met mijn eigen essentie.

Dankbaar voor wat het leven me tot nu heeft gebracht, is het mijn intentie om de stem van mijn hart te volgen. Het aanbieden van The Reconnection® en Reconnective Healing® aan mensen die willen ervaren wat dit voor hen kan betekenen is hier één van.

Wie weet tot ziens

'Je hoeft niet al je angst los te laten voor je liefde kunt ervaren. Je kunt je angst omarmen en hem meedragen de liefde in.'
Dr. Eric Pearl
Over mij: Stefanie Bussing

Boekwinkel

Inspiratie voor (mijn) leven en werk

De boeken zijn vanaf hier ook via bol.com te bestellen.


De reconnectie: heel anderen, heel jezelf

(Eric Pearl) De nieuwe frequenties van genezing" die door Pearl hier worden beschreven, overstijgen alles wat tot heden aan genezings-technieken bekend is geworden. Volg Eric Pearl op zijn ontwikkelingstocht van gewoon arts/chiropractor naar de verbazingwekkende ontdekking van deze nieuwe energie. Met buitengewoon veel humor en relativerend vermogen neemt hij afstand van onnodige rituelen rond genezing en komt hij tot de conclusie dat deze genezing een verbond is tussen patient, genezer en het Universum.
Lees verder

Boekwinkel

Science Confirms Reconnective Healing

( Dr Konstantin Korotkov) Toonaangevende wetenschappers zoals William Tiller, phd en Gary Schwartz, phd hebben onderzoek en studie gedaan naar Reconnective Healingģ. De resultaten van deze wetenschappelijke studies zijn in dit boek beschreven.
Lees verder

Boekwinkel

De Biologie van de Overtuiging

(Bruce Lipton) HOE JE GEDACHTEN JE LEVEN BEPALEN Dr. Bruce Lipton deed uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze gedachten en overtuigingen. Professor Lipton toont aan dat onze overtuigingen, of ze waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteit op genetisch niveau be loeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen.
Lees verder

Boekwinkel

Inwijding: priesteres in Egypte

(Elisabeth Haich) Elisabeth Haich is zoekende naar een verklaring voor het leven op aarde. Ze is overtuigd van een diepere zin achter de schijnbaar eindeloze keten van geboorte en dood, hoe onverklaarbaar dat ook mag lijken. Het vinden van deze diepere zin is als een inwijding. De zoektocht van Elisabeth leidt naar steeds wijzere mensen, die meer en meer onthullen over de inwijding en de zin van het leven.
Lees verder

Boekwinkel

Het Veld: De Zoektocht Naar De Geheime Kracht Van Het Universum

(Lynne Mctaggart) Wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart beschrijft het verhaal van een groep wetenschappers die per ongeluk het Nulpuntveld (nulpuntveld) ontdekten, een oceaan van microscopische vibraties die alles met alles in het universum blijken te verbinden als een soort onzichtbaar netwerk. Het Veld gaat verder dan het werk van Fritjof Capra en stelt een plausibele wetenschappelijke theorie voor die alles verklaart, van de werking van DNA en communicatie tussen cellen tot homeopathie en ESP. Het zou wel eens een antwoord kunnen geven op grote vragen als: Wat is menselijk bewustzijn?
Lees verder

Boekwinkel

Het pad van de lichtwerker

(Doreen Virtue) 'Ieder mens heeft een aangeboren talent om te leren en te healen,' aldus Doreen Virtue. Zij had al op heel jonge leeftijd haar eerste ervaring met de hulp die engelen kunnen bieden, toen ze haar meest gekoesterde bezit verloor...
Lees verder

Boekwinkel

De Kracht Van Het Nu: Gids Voor Spirituele Verlichting

(Eckhart Tolle) Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de indentificatie me je analytische geest en het daardoor gecreŽrde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen.
Lees verder

Boekwinkel

De vier inzichten: wijsheid van de Tolteken

(Miguel Ruiz) Wees onberispelijk in je woorden * Val niets persoonlijk op * Ga niet uit van veronderstellingen * Doe altijd je best. Zo luidt het Tolteekse recept om een gelukkig en vrij mens te worden! Deze verrassend eenvoudige, maar doeltreffende leefregels, gebaseerd op de oude Tolteekse wijsheid geeft Don Miguel Ruiz, de auteur van dit boek en zelf van Tolteekse afkomst. Als we deze vier inzichten consequent en radicaal toepassen in ons dagelijks leven, gaan we alles door een heel andere bril bekijken. We zien in dat wijzelf de enigen zijn die ons eigen geluk en welzijn kunnen creŽren.
Lees verder

Boekwinkel

De Kundalini van de aarde na 2012

(Drunvalo Melchizedek) Dit nieuwe boek van Drunvalo Melchizedek is deels een spannend reisverhaal, deels een spirituele handleiding en deels een verslag van een zich eens in de 13.000 jaar aandienend proces, als de Kundalini-energie van Moeder Aarde zich verheft uit de kern van de planeet en zich als een slang voortbeweegt naar haar nieuwe thuis.
Lees verder

Boekwinkel

'Handel vanuit Zijn.'
Baghavad Gita
Boekwinkel

Ervaringen

Een veel gehoorde ervaring is, dat mensen zich tijdens de sessie ontspannen en zonder al teveel gedachten hebben gevoeld. Ook hoor ik vaak dat mensen een groter bewustzijn van het lichaam hebben en zintuigelijke ervaringen als: geur, energie voelen stromen, warmte/kou ervaringen, met gesloten ogen zien van licht of voorstellingen, voelen van handen op het lichaam, horen van geluiden. Daarnaast zijn er ook mensen die dit soort ervaringen niet hebben.

Belangrijk om te weten is dat de ervaringen tijdens de healing niks zeggen over de kwaliteit en effectiviteit van de healing. We nemen maar een deel waar van wat er plaatsvindt. Iemand die tijdens de healing misschien niks bijzonders heeft ervaren, kan naderhand dus net zo goed een grote transformatie of healing doormaken.

Hieronder volgen een aantal ervaringen met Reconnective Healing, waaronder die van mijzelf.

Mijn eigen eerste ervaring met Reconnective Healing® was als volgt:
‘Ik voelde de energie door mijn hele lichaam gaan en de pijnlijke, gespannen plek in mijn middenrif verdween. Verder voelde ik me na de sessie heel rustig, vredig, krachtig en vol vreugde. Na de sessie liep ik over de grachten van Amsterdam naar het station en keek met verwonderde ogen als van een kind, alsof ik de wereld voor het eerst zag. Vanuit dit gevoel van verbondenheid met mijn ziel, merkte ik dat het contact met mijn partner, wat al een tijd gespannen en stroef verliep, nu vrijer, vanuit rust en vreugde plaatsvond. Ik voelde mijn eigen kracht en hoefde niets van hem. Zo had de sessie niet alleen een effect op mij, maar ook op mijn relatie.’

Hieronder kun je nog enkele reacties lezen van mensen die me na de Reconnective Healing® sessie of hun persoonlijke Reconnectie® mailde om hun ervaringen te delen.

Iemand die last van spanning had en pijn in haar maag, schreef me ‘s middag na haar sessie:
‘Wil je alvast laten weten… wat ik eigenlijk niet direct wilde vertellen… dat de pijn in mijn maag/buik weg is. Ik weet niet wat je gedaan hebt, maar het voelt heerlijk!!! Had echt pijn in mijn maag/buik.’

Iemand die last had van een pijnlijke knie schreef een week na het ontvangen van een Reconnective Healing® sessie:
‘Na jouw sessie heb ik helemaal geen last meer gehad van mijn knie. Wat een ontspanning!’

Iemand die zich rusteloos voelde en moeite had te ontspannen, schreef me de dag nadat ze de Reconnectie® had ontvangen:
‘Ik liep nog een uur te spacen na de Reconnectie, erg fijn. En vanmiddag een uur in slaap gevallen in de zon, dus het heeft effect gehad.’

Voor meer informatie of het boeken van een sessie kun je contact met me opnemen.

'We can control our thoughts by controlling our perceptions.'
Bruce Lipton
Ervaringen

Mijn ervaring als practitioner

Waarom Reconnective Healing en geen Reiki, Aura healing of andere healingvorm?

Lees meer van mijn ervaringen in mijn blogpost

Bij een holistische visie op de mens is het voor mij altijd heel logisch geweest dat daar ook een andere vorm van genezing bij hoort dan de medische wetenschap ons biedt. Een vorm van genezing die niet insteekt op het lichaam of de geest/emoties, maar op de ziel. In de loop der jaren heb ik daarom verschillende vormen van healing ervaren en geleerd. Telkens merkte ik echter dat de rituelen niet bij mij pasten en het te zweverig voor me voelde.

In 2009 kwam in ik aanraking met Reconnective Healing®. Ik voelde wat het met me deed en besloot vrijwel direct dat dit de vorm van healing is waar ik me prettig bij voel en mee wil werken. In datzelfde jaar heb ik de opleiding bij dr. Eric Pearl gevolgd en ben ik als practitioner Reconnective Healing® en The Reconnection® opgenomen in het register van de The Reconnection Nederland

Maar wat is het nu precies wat mij zo aantrekt in Reconnective Healing®? Het zijn eigenlijk drie dingen.
Het eerste is mijn eigen ervaring bij het ontvangen van een healing. Toen ik mijn eerste Reconnective Healing® ontving, voelde ik de energie stromen door mijn lichaam, merkte ik dat na de sessie de klachten waarmee ik kwam weg waren en dat er iets wezenlijks was gebeurd. Ik voelde me verbonden en gecentreerd in mijn innerlijke kracht, anders dan ooit tevoren.

Het tweede wat me zo aantrekt heeft te maken met mijn ervaring als practitioner. Tijdens het seminar, waarin ik leerde met de frequenties te werken en een Reconnective Healing® te faciliteren, werd ik geraakt door de eenvoud en de mindfulness. Geen rituelen, visualisaties en gerichtheid op het opheffen van symptomen en ongemakken, maar een open aanwezigheid in het hier en nu. Een scherp en bewust aanwezig zijn en tegelijk een bescheidenheid.
Als practitioner faciliteer ik de sessie, ik leg de verbinding tussen de persoon die de healing ontvangt en het Universum. Niet meer en niet minder. Het is niet aan mij om te bepalen wat voor healing er zou moeten plaatsvinden of waar ik zou moeten healen. De intelligentie van het Universum en het hogere zelf van de persoon in kwestie bepalen uiteindelijk hoe de healing eruit ziet.

Het derde wat me aantrekt is terug te voeren op mijn eigen wetenschappelijke basis als Sociale Wetenschapper. Het feit dat er al jaren veel wetenschappelijk onderzoek binnen de kwantumfysica wordt gedaan naar de werking en effecten van Reconnective Healing® is voor mij een geruststellende gedachte. Het feit dat wetenschappelijke studies de effecten bevestigen, die door velen in de praktijk zijn ervaren, maakt het voor mij tastbaarder. Dus hoewel we niet weten hoe het precies werkt kunnen we daardoor wel zeggen ‘dat het werkt’.

Over de synthese tussen wetenschap en Reconnective Healing® kun je hier meer lezen.

Wil je meer inormatie of een sessie boeken, dan kun je hier contact met me opnemen.

'Ik geloof nu dat iedereen wťl geneest, alleen niet altijd in de vorm die men verwachtte. Het probleem is, dat wat we nodig hebben niet altijd overeenkomt met wat wij verwachten of denken dat wij willen.' Dr. Eric Pearl Mijn ervaring als practitioner

Agenda

Nieuws en aankomende evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen.

'Het is tijd te erkennen wie we zijn.
Te weten dat we het licht zijn
en toe te staan dat de wijsheid
die ons lichaam heeft gecreŽerd,
ons lichaam leidt.' Dr. Eric Pearl
Agenda

Contact

Via onderstaande gegevens kom je met me in contact.

 • Stefanie Bussing
 • +31 (0)6 48 10 27 16

‘The Reconnection ~ Essentie van Zijn’ is onderdeel van de counselingpraktijk ‘Be all you can Be ~ Voor een nieuw Perspectief’. Kijk voor meer informatie ook eens op de website van Be all you can Be.


Overige informatie

 • Triodosbank: NL70 TRIO 078.68.87.125
 • BTW nummer: NL1855.90.950.B01
 • KvK-nummer: 53617533

 • facebook
 • linkedin
 • twitter
Contact